Kody chorób i szkodników

Informacja

Kody chorób i szkodników

Objaśnienie skrótów

Przy opisach odmian podane są kody odporności. W tej części wyjaśnione zostały kody dla poszczególnych gatunków.