Współpraca

Informacja

Współpraca

Łączenie dyscyplin

W tak dużej międzynarodowej organizacji jak Enza Zaden, z wieloma działami i specjalizacjami, współpraca między wszystkimi pracownikami jest kluczowa. Złożone procesy wymagają stałej synchronizacji i konsultacji. Działy firmy są w wysokim stopniu uzależnione od siebie nawzajem. Właściwa współpraca jednoczy, wzmacnia i jest korzystna dla naszych interesów.

Pod tym względem bardzo dużą rolę odgrywa dobra komunikacja, na tej samej zasadzie, jak działanie przede wszystkim dla wspólnego dobra i wychodzenie poza ograniczenia realizowanych przez siebie zadań.

Często pracujemy w zespołach projektowych - nierzadko międzynarodowych – których członkami są specjaliści z różnych dyscyplin. Wykorzystujemy również kanały komunikacji on-line, np. internet lub Skype w celu zbliżenia członków takich międzynarodowych zespołów.