Odporność robi różnicę

1 czerwca 2021 Aktualności

Odporność robi różnicę

Odmiany sałaty Enza Zaden odporne na nową rasę mączniaka rzekomego sałaty Bl:37EU

Międzynarodowa Komisja ds. Oceny Bremia lactuceae (IBEB-EU ang. International Bremia Evaluation Board) oznaczyła niedawno nową rasę tej choroby BI:37EU. Nasze testy potwierdzają, że duża część naszego sałatowego portfolio jest odporna na tę nową rasę. Wiele z naszych odmian jest odpornych również na cały zakres ras Bl:16-37EU. Przygotowaliśmy ulotkę z przeglądem wszystkich naszych odmian sałaty, które mają odporność na tę nową rasę. Dodaliśmy również tę informację do sekcji produktów na naszej stronie internetowej.

Przeczytaj pełną informację prasową

Bremia lactucae

Grzyb Bremia lactucae, powodujący mączniaka rzekomego w sałacie, jest bardzo zmienny genetycznie. Hodowcy współpracują ze sobą w celu monitorowania zmian w populacji tych grzybów,a zmiany te przełamują  zwiększoną odporność w nowo wprowadzanych odmianach. Enza Zaden oferuje szeroką gamę odmian o doskonałej wydajności polowej, wyjątkowej jakości po zbiorach i wysokiej odporności na choroby. W połączeniu z zabiegami profilaktycznymi, odmiany te zapewniają wysoki poziom odporności, co prowadzi do udanej produkcji sałaty.  

Zapoznaj się z przeglądem wszystkich naszych odmian sałaty, które mają nowe odporności na mączniaka rzekomego sałaty Bl:37EU