Nasze odmiany szpinaku

11 maja 2021 Aktualności

Nasze odmiany szpinaku

Odporność na nowe rasy mączniaka rzekomego 

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. grzyba z rodzaju Peronospora (IWGP) zidentyfikowała dwie nowe rasy patogenu mączniaka rzekomego (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae) na szpinaku, oznaczone jako Pfs:18 i 19. Nasze testy potwierdzają, że duża część odmian szpinaku Enza Zaden jest odporna na te nowe rasy.

Odporne odmiany

Obydwie rasy stanowią poważne zagrożenie dla przemysłu szpinakowego we wszystkich częściach świata, a odporność na te nowe rasy jest ważna. Poniżej znajduje się przegląd naszych odmian szpinaku i ich odporności. Pełne informacje o produktach można znaleźć w sekcji produktów na naszej stronie internetowej. 

Odmiana

Wysoka odporność (HR)

 Crosstrek  Pfs:1-19
 Trailboss  Pfs:1-17,19
 Sportage (E03D.1038)  Pfs:1-17,19
 Traverse (E03D.1062)  Pfs:1-19
 Frontier (E03D.1059)  Pfs:1-19
 Acadia  Pfs:1-13,15,16,18
 Tundra  Pfs:1-13,15,16,18
 Corvair   Pfs:1-11,13,15,16,18
 Shelby  Pfs:1-13,15,16,18

 

IWGP

IWGP stale monitoruje pojawianie się szczepów tego patogenu, które wyróżniają się zjadliwością w porównaniu do innych znanych ras. W ten sposób IWGP ma na celu promowanie spójnej i jasnej komunikacji między podmiotami publicznymi i prywatnymi, takimi jak: branża nasienna, hodowcy, naukowcy i inne zainteresowane strony na temat wszystkich nowych ras, które przełamują dotychczasową odporność  odmian, wystarczająco trwałych, aby przetrwać przez kilka lat, występujących na dużym obszarze i mających znaczący wpływ ekonomiczny. 

Pełna informacja prasowa

Przeczytaj pełną informację prasową na stronie Plantum