Enduro F1

Enduro F1

Okres wegetacji: 65 dni
Przeznaczenie: świeży rynek i przechowywanie
Rekomendowany okres zbiorów: lato i jesień
Kształt główki: cylindryczny
Waga: 1-1,5 kg
Rekomendowane zagęszczenie: 65 tys./ha
Odporność: HR: kiła kapustnych rasy Pb: 0,1,3

Enduro daje atrakcyjne, ciężkie, cylindryczne główki, które doskonale nadają się do długiego przechowywania. Główki są łatwe do czyszczenia po wyjęciu
z przechowalni. Świeży, zielony kolor zachowuje się także po przechowaniu
i przygotowaniu do sprzedaży. Jeśli kapusta ta ma być długo przechowywana, zalecamy, aby nie była zbierana przejrzała. Odmiana cechuje się silnym systemem korzeniowym i dobrym pobieraniem wody z gleby, co ogranicza pojawianie się tip burn – zamierania wnętrza główki z powodu braku przewodzenia wapnia.

Crop
China cabbage
Crop Type
China cabbage
Resistance HR
Pb: 0,1,3
Our varieties of type China cabbage