Oświadczenie o Non-GMO

Informacja

Oświadczenie o Non-GMO

Attestation non-OGM

Nasze portfolio składa się z odmian niemodyfikowanych genetycznie

Enza Zaden Beheer B.V.oraz jej spółki zależne (Enza Zaden) oświadcza, że wszystkie odmiany przeznaczone do badań i znajdujące się w obrocie, zostały uzyskane
przy użyciu konwencjonalnych metod hodowlanych, bez zastosowania technik modyfikacji genetycznej, do których ma zastosowanie dyrektywa UE 2001/18/WE.

Jeżeli w przyszłości Enza Zaden zdecyduje się wprowadzić na rynek lub udostępnić do badań odmiany GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie), które zostały opracowane przy użyciu technik modyfikacji genetycznej, do których ma zastosowanie dyrektywa UE 2001/18 / WE, zostanie to ogłoszone z wyprzedzeniem.