Produkcja nasion warzyw

Informacja

Produkcja nasion warzyw

Producing vegetable seeds

Nowa odmiany warzyw jest gotowa, co dalej?

Po wielu latach hodowli nowa odmiana jest wreszcie gotowa do wprowadzenia na światowy rynek. I do masowej produkcji nasion.

Globalna produckja

Produkujemy nasiona na całym świecie, na obu półkulach. Dzięki temu nasiona są wytwarzane w kilku cyklach w ciągu jednego roku, a my możemy szybko zareagować na zapotrzebowanie lokalnych klientów na nasiona warzyw.

Miejsca produkcji nasion

Przy otrzymywaniu nasion współpracujemy ściśle z licznymi producentami na całym świecie. Enza Zaden posiada także własny ośrodek produkcyjny, strategicznie usytuowany w Tanzanii. Korzystne warunki atmosferyczne w tamtym obszarze umożliwiają całoroczną produkcję nasion warzyw. Dzięki temu odpowiedź na dodatkowe zapotrzebowanie na nasiona jest łatwiejsza, a wprowadzanie nowych odmian jest jeszcze szybsze!

Przygotowanie nasion

Nasiona zostały wyprodukowane, ale co dzieje się dalej? Większość nasion jest transportowana do naszej siedziby głównej w Enkhuizen w Holandii w celu dalszej obróbki. Za pomocą innowacyjnych urządzeń i zaawansowanych technik są one suszone, sortowane i oczyszczane z ziemi. Natomiast nietypowe nasiona są odrzucane.

Kontrola, kontrola, kontrola

Po przygotowaniu nasjona są gotowe na ostatnią, skrupulatną kontrolę jakości w naszym laboratorium. Przy użyciu zaawansowanej technologii oceniamy zdolność do kiełkowania, czystość odmiany i zdrowotność. Taką kontrolę mogą przejść jedynie nasiona najwyższej jakości.

Jeszcze lepsze nasiona

Pewne metody obróbki niektórych rodzajów nasion mogą podnieść ich jakość i niezawodność. Możemy na przykład „otoczkować” jesli są drobne, aby dodać im objętości. Polega to na powlekaniu każdego nasiona cienką warstwą glinki, tak aby powstały kulki. Taki zabieg ułatwia ich późniejszy mechaniczny wysiew. Poza tym glinka zawiera substancje odżywcze, z których sadzonka korzysta w pierwszej fazie swojego wzrostu. Czasem do glinki dodawane są także substancje, które chronią sadzonkę przed patogenami na wczesnym etapie, na którym roślina jest najbardziej narażona na szkodliwe czynniki.

Intensywne badania

Co stoi u podstaw udanej uprawy warzyw? Nasiona możliwie najwyższej jakości. Nasiona zdrowe, wyrównane, niezawodne, łatwe do wysiania, z wysoką zdolnością kiełkowania i dające wysokie plony. Nasza firma intensywnie testuje także nowe metody badań jakości. W szczególności dotyczy to badania zdolności kiełkowania i stanu nasion. Dzięki temu możemy utrzymać i zoptymalizować wysoką jakość naszych nasion warzyw.

W drodze

Po obróbce i szczegółowej kontroli nasiona można rozwieźć do naszych klientów. Wykorzystujemy zaawansowane maszyny do liczenia i pakowania wyłącznie nasion najwyżej jakości. Niemal trzy miliony opakowań rocznie! Rozsyłamy je na cały świat. Nasze nasiona eksportujemy do ponad 110 krajów, w których nasze oddziały i dystrybutorzy przekazują je naszym klientom.