Enza Zaden: Rodzina jako firma

Informacja

Rodzina jako firma

Niezależna, trzypokoleniowa

Enza Zaden to jedna z nielicznych niezależnych firm rodzinnych, utrzymujących się na czele branży hodowli odmian warzyw. Co sprawia, że firma rodzinna tak bardzo odróżnia się od innych? Jaap Mazereeuw, Dyrektor Naczelny firmy Enza Zaden, przedstawiciel trzeciego pokolenia kierującego firmą, wyjaśnia: „Firmy rodzinne mają dalekosiężne plany, są innowacyjne, cechują się wysoką świadomością kosztów i zatrudniają wiele osób. Naszą siłą jest to, że jesteśmy nie tylko firmą rodzinną, ale też rodziną jako firma”.

 „Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy” - Jaap Mazereeuw

Trzecie pokolenie

Jaap Mazereeuw mówi dalej: „Z tym samym duchem przedsiębiorczości, skupieniem i pasją, z którą mój dziadek Jacob Mazereeuw założył firmę Enza Zaden w 1938 roku, wprowadzamy obecnie na światowy rynek około stu nowych odmian warzyw rocznie”. W ciągu trzech pokoleń firma Enza Zaden przeszła drogę od sklepu z nasionami, o nazwie Enkhuizer Zaadwinkel, do dzisiejszej pozycji lidera na światowym rynku ogrodniczym. „Tak naprawdę nie tylko w zarządzie firmy zasiadają kolejne pokolenia. Wśród naszych pracowników również są rodziny, które zatrudniamy od kilku generacji”.

Niezależna kontynuacja

W Enza Zaden wierzymy, że funkcjonowanie jako niezależna firma rodzinna to najlepszy sposób na utrzymanie jej ciągłości. I jest to uzasadnione: w ostatnich latach glabalne obroty naszej firmy rosną w tempie 9% rocznie. „Utrzymywanie statusu firmy niezależnej umożliwia nam podążanie własną ścieżką, podejmowanie zrównoważonych decyzji, szybką odpowiedź na rozwój rynku i ciągłe inwestowanie w innowacyjność, ludzi i trwałość firmy” - wyjaśnia Jaap Mazereeuw.

Pracownicy

„Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy” - podkreśla Jaap Mazereeuw. Firma Enza Zaden opracowała społeczną, zrównoważoną politykę kadrową dla swojego personelu liczącego 2000 osób. Inwestujemy w naszych ludzi i oferujmy im wiele możliwości rozwoju. Na całym świecie firma ma ponad sto wolnych etatów rocznie.

Inwestowanie i innowacyjność

Enza Zaden stale przeznacza duże kwoty na inwestycje. Trzydzieści procent naszych obrotów inwestujemy w badania i rozwój, aby zapewnić ludziom na całym świecie dostęp do zdrowych, różnorodnych odmian warzyw. Te coroczne inwestycje w innowacyjność generują stały przepływ pomysłów i projektów. Enza Zaden wprowadza na światowy rynek przeciętnie dwie nowe odmiany warzyw tygodniowo.

Wizja długofalowa

Jako firma rodzinna, Enza Zaden patrzy daleko w przyszłość i ceni długotrwałe relacje. Jaap Mazereeuw: „W firmach rodzinnych z reguły myśli się w skali pokoleń, a nie wyników kwartalnych. Ma to swoje odbicie w wizji naszej firmy i w naszych inwestycjach, w naszej polityce kadrowej i współpracy z partnerami. Hodowla wymaga wiele cierpliwości. W zależności od gatunku rośliny i dostępnej technologii, opracowanie nowej odmiany może zająć od siedmiu do dwunastu lat”.

Współpraca: kluczowe zagadnienie

Współpraca jest jednym z najważniejszych zagadnień w Enza Zaden - zarówno w obrębie naszej firmy, jak i poza nią. „Nasi pracownicy ściśle ze sobą współpracują w międzynarodowych zespołach, dzięki czemu są elastyczni i mogą szybko odpowiedzieć na zmiany zachodzące na rynku. Właściwa współpraca między naszymi pracownikami i partnerami zewnętrznymi jest niezbędna do udanego wprowadzenia nowej odmiany lub marki” - mówi Jaap Mazereeuw. Utrzymujemy bliskie relacje nie tylko z producentami, pośrednikami i partnerami handlowymi, ale także z uczelniami i instytutami na całym świecie.