W centrum naszej uwagi są ludzie i środowisko

Informacja

W centrum naszej uwagi są ludzie i środowisko

Focus on people and the environment

CSR jest częscią naszego DNA

Enza Zaden ma świadomość, że firma może odnieść sukces jedynie wtedy, gdy działa w harmonii ze społeczeństwem i środowiskiem. Dyrektor Naczelny Jaap Mazereeuw: „Nasza firma prowadzi międzynarodową politykę CSR [corporate social responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu], która opiera się na trzech filarach. Zrównoważona przedsiębiorczość, która obejmuje otrzymywanie odpornych odmian, jest istotną częścią naszej pracy; jest zakodowana w naszym DNA”.

Dostęp do silnych, zdrowych odmian warzyw

Naszym podstawowym celem jest dostarczenie ludziom na całym świecie zdrowych, różnorodnych odmian warzyw. W jaki sposób to osiągamy? Poprzez kreowanie nowych, silnych odmian warzyw o wysokiej wydajności i odporności na szkodniki i choroby. Odmian, które potrzebują mniej środków ochrony roślin, mniej wody i nawozów, a jednocześnie dają większy plon. Odmian dobrze rosnących w rejonach, w których do tej pory niemożliwa była uprawa żadnych roślin lub jedynie pojedynczych gatunków. Następnie dzięki naszej międzynarodowej sieci sprzedaży wszystkie te odmiany są dostępne na całym świecie. Zajmujemy się także doradzaniem miejscowym producentom, jak uzyskać najwyższy plon z naszych odmian.

Ograniczamy wpływ na środowisko

Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko. Opracowaliśmy strategię, która ma na celu ograniczenie odpadów, generowanie energii w naszych ośrodkach, a także konstruowanie i dokonywanie zakupów w sposób zrównoważony. Na dachu naszego budynku Santsloot, w którym badane i przechowywane są nasiona, znajduje się 1200 paneli słonecznych. Ta ogromna liczba paneli sprawia, że jesteśmy w stanie sami wygenerować znaczną część energii, którą zużywamy.

Polepszamy standard życia

Pracujemy nad poprawą warunków życia naszych współobywateli, na przykład rolników w krajach rozwijających się. Naszą strategię w tej dziedzinie realizujemy w możliwie praktyczny sposób, najchętniej w krajach, które są także aktywne i oferują wsparcie. Poprzez zaangażowanie zasobów i wiedzy podnosimy wydajność produkcji warzyw, a dzięki temu również jakość życia. Wspieramy małe i średnie projekty, takie jak Fair Planet w Etiopii I Yayasan Foundation w Indonezji.

Fair Planet pomaga rolnikom posiadającym małe gospodarstwa w Etiopii uzyskać dostęp do wysokiej jakości nasion warzyw. Dodatkowo, szkoli tak zwanych „rolników trenerów” i doradza im. Uczymy farmerów, jak zwiększyć plony stosując nasiona lepszej jakości. Ta grupa trenerów następnie szkoli innych rolników, przekazując nabytą wiedzę w obrębie spółdzielni, której są członkami.

Yayasan Foundation w Indonezji pomaga miejscowym producentom warzyw w ich pracy, zwłaszcza w odległych regionach, gdzie warunki do uprawy są szczególnie trudne. Dzieląc się naszą wiedzą i technologią, staramy się poprawić jakość życia tysięcy rodzin na farmach.