RODO

Informacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 lok. 17, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137014, posiadająca nadane numery NIP: 9512061972, REGON: 015242705.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.

5. Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez okres niezbędny do prowadzenia działań marketingowych a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań marketingowych.

Jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie oraz nadal otrzymywać wiadomości o najnowszych wydarzeniach, imprezach, promocjach kliknij przycisk zgoda: