Polityka prywatności

Informacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i działań firmy Enza Zaden i podmiotów zależnych, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Dla firmy Enza Zaden bardzo ważne jest traktowanie danych osobowych użytkownika z najwyższą starannością i z zachowaniem poufności, stosując się do obowiązujących przepisów, w tym do holenderskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Enza Zaden zapewnia, że dane osobowe użytkownika są traktowane w sposób zapewniający ochronę jego prywatności. Przechowujemy wyłącznie te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji umów, np. na dostawę produktów, informacji lub świadczenie usług, zgodnie z życzeniem użytkownika, w celu wystawiania faktur lub zapewnienia zgodności z przepisami, którym podlega nasza firma. Dane osobowe użytkownika mogą być wymieniane lub udostępniane naszym podmiotom zależnym w celach, o których mowa wyżej.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Wszystkie dane, jakie użytkownik podaje na stronie internetowej, np. takie, które użytkownik podaje wypełniając formularz kontaktowy, są dostępne tylko dla firmy Enza Zaden. Dane użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Jednak firma Enza Zaden może być zobligowana do dostarczenia pewnych informacji na podstawie odpowiednich przepisów.

Bezpieczeństwo danych

Firma Enza Zaden szanuje prywatność użytkownika i zapewnia, że jego dane osobowe są traktowane z najwyższą starannością i poufnością. Firma Enza Zaden czyni starania, których celem jest zabezpieczenie jej systemów przed utratą lub jakąkolwiek formą nieuprawnionego wykorzystania lub przetwarzania danych. W tym celu wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, stosując w odpowiednim stopniu najnowsze technologie. Jednak firma Enza Zaden nie może odpowiadać za skutki bezprawnie uzyskanego dostępu do komputerów lub plików, np. przy użyciu wirusa.

Pliki cookie

Firma Enza Zaden stosuje pliki cookie w celu oferowania użytkownikowi większej liczby usług podczas jego odwiedzin na swojej stronie internetowej. Plik cookie jest to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na twardym dysku użytkownika podczas jego odwiedzin na tej stronie. W plikach cookie zapisywane są informacje potrzebne do właściwego funkcjonowania strony internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie na naszej stronie internetowej można uzyskać odwiedzając dział dotyczący polityki wykorzystania plików cookie na naszej stronie.

Dostęp do danych i ich zmiana

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych przetwarzanych przez firmę Enza Zaden lub może zwrócić się o poprawienie tych danych. Aby skorzystać z którejś z tych opcji, prosimy o przesłanie pisemnej prośby na adres:

Enza Zaden Beheer B.V.
Afdeling Legal Affairs & IP Registration
T.a.v. Privacybeleid
Postbus 7
1600 AA Enkhuizen